חומרים משלשלים לעומת ניקוי המעי הגס במים

שאלה: אם אין להמליץ על השימוש בחוקן, אולי השימוש בחומרים משלשלים מהווה תחליף לניקוי המעי הגס?

תשובה: אין תחליף יעיל לשטיפת המעי הגס במים.

השימוש בחומרים משלשלים יכול רק להוביל להקלה רגעית על חשבון נזק ארוך-טווח, ואילו שטיפת המעי הגס יכולה להביא להקלה ארוכת-טווח, וללא כל השפעה שלילית על מערכות הגוף.

שטיפת המעי הגס מנקה באופן מושלם את המעי הגס, בעוד שהשימוש בחומרים משלשלים מנקה רק באופן חלקי את המעי, כך שהעצירות חוזרת. בנוסף, חשוב לציין כי שטיפת המעי הגס היא טיפול נטול חומרים כימיים, על כל היתרונות המשתמעים מהימנעות החדרת חומרים מלאכותיים אל גופינו.