ניקוי המעי הגס

שאלה: מדוע מעולם לא שמעתי על ניקוי המעי הגס?

תשובה: שטיפת המעי הגס היא שיטה עתיקה שהייתה מוכרת למצרים וליוונים ביעילותה לבריאת הגוף.

אם לא שמעת עליה, סימן שגדלת בתקופה לאחר מלחמת העולם – לאחר ששטיפת המעי הגס יצאה מן האופנה.

השימוש באנטיביוטיקה ובתרופות אחרות סיפק לעולם הרפואה מזור לריפוי כל תחלואי האנושות, ואילו הידע הקודם שתרם לבריאות טובה הוסט לקרן זווית ונזנח.

במרוצת עשרות השנים האחרונות, עם התפתחות המודעות לתוצאות הלוואי החמורות של טיפולים המושתתים על תרופות, מתחדשת באופן דרמטי ההתעניינות בשיטות ריפוי ומניעה טבעיות.

הנטייה הגוברת לטיפול בניקוי המעי הגס מהווה אפוא חלק חשוב ממגמה זו, המעודדת חזרה לשיטות מוכרות ונטולות תרופות של טיפול בגוף.